Ošetrovateľstvo


Predseda 

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA      

Členovia 

  • Mgr. Jaroslav Straka
  • Mgr. Gabriela Kmeťová
  • Ing. Mgr. Ľubica Kočanová
  • doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
  • PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
  • PhDr. Anna Bullová
  • PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s.