Ošetrovateľstvo


Predseda 

PhDr. Zuzana Fabianová      

Členovia 

  • Mgr. Jaroslav Straka
  • Mgr. Gabriela Kmeťová
  • Ing. Mgr. Ľubica Kočanová
  • doc. PhDr. Jana Boroňová , PhD.
  • PhDr. Tatiana Hrindová , PhD.
  • PhDr. Anna Bullová
  • PhDr. Helena Gondárová Vyhničková dipl. s.
  • Bc. Zuzana Maderová
  • Andrea Bratová