Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti


Predseda 

PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl.s.

Členovia 

  • PhDr. Mgr. Monika Matošová 
  • Mgr. Tatiana Maďarová
  • PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
  • PhDr. Zuzana Rybárová, PhD.
  • Mgr. Viera Kormaníková
  • PhDr. Anna Bullová
  • Mgr. Lucia Behúnová, dipl.s.
  • PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl.s.