Orgánové transplantácie


Predseda 

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Členovia 

  • MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC
  • MUDr. Daniel Kuba, CSc.
  • MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
  • MUDr. Eva Lacková, PhD.
  • doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
  • MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.