Odborná pracovná skupina pre otázky výživy


Predseda 

Ing. Bc. Katarína Dostálová

Členovia 

  • MUDr. Peter Chlebo, PhD.
  • MUDr. Miroslav Paľko
  • Ing. Bc. Gabriela Gottfried
  • Ing. Bc. Henrieta Lovecká
  • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.