Onkologická genetika


Predseda 

Ing. Martin Čermák     

Členovia 

  • Mgr. Lívia Rotíková
  • RNDr. Imrich Hikkel , PhD.
  • Dr. med Veronika Urbán