Oftalmológia


Predseda 

MUDr. Peter Žiak, PhD.     

Členovia 

  • doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO
  • MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
  • MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
  • MUDr. Mária Praženicová
  • MUDr. Mária Molnárová, PhD.
  • doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
  • MUDr. Silvia Ferková, PhD.
  • MUDr. Pavol Veselý