Odborné pracovné skupiny


V projekte "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe" sú vyvíjané štandardné klinické postupy odborníkmi z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v nasledujúcich odborných pracovných skupinách

A

D

E

F