Odborné pracovné skupiny


V projekte "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe" sú vyvíjané štandardné klinické postupy odborníkmi z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v nasledujúcich odborných pracovných skupinách: 

A

D

E

F

G

H

CH

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Ú

V

Z