Obezitológia


Predseda 

        MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Členovia 

  • MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH
  • doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
  • Mgr. Jozef Ukropec, MSc., PhD., DrSc.
  • MUDr. Peter Makara
  • doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
  • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA