Nukleárna medicína


Predseda 

MUDr. Pavol Povinec , PhD.  

Členovia 

  • prim. MUDr. Viera Tóthová
  • MUDr. Lucia Kaliská , PhD., FEBNM
  • doc. MUDr. Ivan Režňák , CSc.
  • prim. MUDr. Andrej Vondrák
  • MUDr. Jaroslav Weissensteiner , PhD.
  • prim. MUDr. Eva Takácsová , PhD.
  • RNDr. Karol Bőhm , PhD.