Nukleárna medicína


Predseda 

MUDr. Pavol Povinec, PhD.  

Členovia 

  • prim. MUDr. Viera Tóthová
  • MUDr. Lucia Kaliská, PhD., FEBNM
  • doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
  • prim. MUDr. Andrej Vondrák
  • MUDr. Jaroslav Weissensteiner, PhD.
  • prim. MUDr. Eva Takácsová, PhD.
  • RNDr. Karol Bőhm, PhD.