Schválené štandardné postupy v zdravotníctve

Vážené kolegyne a kolegovia,

Ministerstvo zdravotníctva SR po schválení prvých štandardných postupov Komisiou MZ SR pre ŠDTP a ministerkou zdravotníctva doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD, MHA vydáva štandardné diagnostické a štandardné terapeutické postupy (ŠDTP).

Podnety členov odborných spoločností ku vylepšeniu vydávania štandardných postupov radi uvítame a môžete ich vložiť cez Vaše konto vo vzdelávacom priestore Moodle (https://moodle.standardnepostupy.sk/course/view.php?id=12 ).

Ďakujeme       Tím ŠDTP

Zoznam schválených štandardov podľa jednotlivých oblastí


Zoznam schválených štandardov podľa oblastí

Kliknutím na názov štandardu budete presmerovaný na požadovanú skupinu štandardov,

Ak chcete vyhľadávať stlačte súčasne klávesnice Ctrl+F a do vyhľadávacieho okienka, ktoré sa Vám otvorí vpíšte kľúčové slovo a vyhľadávajte podľa neho

Skríningové štandardyInterdisciplinárna OPS

Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad BFHI - podpora vzťahovej väzby a laktácie

Klinická mikrobiológia

Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Klinická onkológia

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment karcinómu krčka maternice

Nukleárna medicína

Štandardy pre nukleárnu medicínuOšetrovateľstvo - prílohy - kontrolné listy

Primárna pediatria

Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti.

Psychiatria

Komplexný manažment pacienta so schizofréniou F 20

Komplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi F 22

Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami F 25

Komplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami F 23

Radiačná onkológia

SOP - Paliatívna rádioterapia

SOP- Radikálna rádioterapia

SOP- Kraniálna stereotaktická rádioterapia

SOP- Rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT) 

SOP- Nenádobová rádioterapia

SOP- Stereotaktická ablatívna rádioterapia extrakraniálna

SOP- Brachyterapia

SOP - Stereotaktická rádiochirurgia