Zoznam schválených štandardov podľa oblastí

Kliknutím na názov štandardu budete presmerovaný na požadovanú skupinu štandardov,

Ak chcete vyhľadávať stlačte súčasne klávesnice Ctrl+F a do vyhľadávacieho okienka, ktoré sa Vám otvorí vpíšte kľúčové slovo a vyhľadávajte podľa neho

Skríningové štandardyInterdisciplinárna OPS

Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad BFHI - podpora vzťahovej väzby a laktácie

Klinická mikrobiológia

Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii

Klinická onkológia

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment karcinómu krčka maternice

Nukleárna medicína

Štandardy pre nukleárnu medicínuOšetrovateľstvo - prílohy - kontrolné listy

Primárna pediatria

Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti.

Psychiatria

Komplexný manažment pacienta so schizofréniou F 20

Komplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi F 22

Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami F 25

Komplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami F 23

Radiačná onkológia

SOP - Paliatívna rádioterapia

SOP- Radikálna rádioterapia

SOP- Kraniálna stereotaktická rádioterapia

SOP- Rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT) 

SOP- Nenádobová rádioterapia

SOP- Stereotaktická ablatívna rádioterapia extrakraniálna

SOP- Brachyterapia

SOP - Stereotaktická rádiochirurgia