Neurológia


Predseda 

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Marián Kondáš, PhD.
  • prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MHA
  • doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
  • prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
  • doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
  • prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
  • prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
  • doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.