Neurológia


Predseda 

prof. MUDr. Peter Turčáni , PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Marián Kondáš , PhD.
  • prof. MUDr. Peter Valkovič , PhD., MHA
  • doc. MUDr. Štefan Sivák , PhD.
  • prof. MUDr. Ján Benetin , CSc.
  • doc. MUDr. Vladimír Donáth , CSc.
  • prof. MUDr. Zuzana Gdovinová , CSc.
  • prof. MUDr. Egon Kurča , PhD., FESO
  • doc. MUDr. Peter Špalek , PhD.