Neonatológia


Predseda 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.      

Členovia 

  • MUDr. Mária Vasilová
  • doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
  • MUDr. Peter Krcho, PhD.
  • MUDr. Dana Dolníková
  • MUDr. Klaudia Demová, PhD.