Nefrológia


Predseda 

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH     

Členovia 

  • MUDr. Juraj Šváč, PhD.
  • MUDr. Zuzana Straussová
  • MUDr. Iveta Smatanová
  • MUDr. Innet Lajtmanová
  • MUDr. Lubomír Polaščin
  • MUDr. Robert Roland
  • doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.