Medicína drogových závislostí


Predseda 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.     

Členovia 

  • MUDr. Miroslav Grohol
  • PhDr. Zuzana Kamendy (rod. Alexanderčíková), PhD.
  • MUDr. Michal Turček, PhD.
  • MUDr. Martin Somora
  • MUDr. Boris Bodnár, MBA
  • MUDr. Eduard Višňovský