Medicína drogových závislostí


Predseda 

MUDr. Ľubomír Okruhlica CSc.     

Členovia 

  • MUDr. Miroslav Grohol
  • PhDr. Zuzana Kamendy (rod. Alexanderčíková) PhD.
  • MUDr. Michal Turček PhD.
  • MUDr. Martin Somora
  • MUDr. Boris Bodnár
  • MUDr. Eduard Višňovský