Manažment rán


Predseda 

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.   

Členovia 

  • PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD.
  • MUDr. Edward Huľo, PhD., MPH
  • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
  • MUDr. František Špaček
  • MUDr. Marián Rošák
  • PhDr. Zuzana Fabianová, MBA