Liečebná pedagogika


Predseda 

PaedDr. Erika Kovácsová     

Členovia 

 • PhDr. Kvetoslava Kotrbová , MPH
 • PaedDr. Monika Stupková , PhD.
 • PaedDr. Mária Čunderlíková
 • PaedDr. Barbora Vodičková
 • prof. PhDr. Marta Horňáková , PhD.
 • PaedDr. Oľga Matušková
 • Mgr. Zuzana Yakhyaev , PhD.
 • Mgr. Andrea Valentová
 • PhDr. Anežka Múčková
 • Mgr. Branislav Dubina
 • Mgr. Ivana Lessner Lištiaková PhD.