Liečebná pedagogika


Predseda 

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.    

Členovia 

  • PhDr. Kvetoslava Kotrbová, MPH
  • PaedDr. Monika Stupková, PhD.
  • PaedDr. Mária Čunderlíková
  • Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
  • prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
  • PaedDr. Oľga Matušková
  • Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.
  • Mgr. Katarína Kiseľáková