Lekárska genetika


Predseda 

MUDr. František Cisarik CSc.  

Členovia 

  • MUDr. Alica Valachová
  • RNDr. Robert Petrovič , PhD.
  • prof. RNDr. Ľudevít Kádaši DrSc.
  • RNDr. Regína Lohajová Behulová , PhD.
  • MUDr. Iveta Mlkvá
  • MUDr. František Cisarik CSc.
  • RNDr. Michal Konečný PhD.
  • MUDr. Petra Jungová