Lekárska genetika


Predseda 

MUDr. František Cisarik, CSc.  

Členovia 

  • MUDr. Alica Valachová
  • RNDr. Robert Petrovič, PhD.
  • prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
  • RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
  • MUDr. Iveta Mlkvá
  • RNDr. Michal Konečný, PhD.
  • MUDr. Petra Jungová