Laboratórne a diagnostické metódy v Hematológii a Transfúziológii


Predseda 

MUDr. Mirko Peprný      

Členovia 

  •