Laboratórna medicína


Predseda 

prof. MUDr. RNDr. Gustav Kováč CSc., MBA  

Členovia 

  • MUDr. Katarína Černá MBA, MPH, MHA
  • doc. MUDr. Katarina Holečková , PhD.
  • MUDr. Daniel Kuba PhD.
  • prof. MUDr. Štefan Hrušovský CSc., SVS
  • MUDr. Monika Drakulová
  • doc. MUDr. Michal Ondrejčák CSc.
  • doc. MUDr. Jan Podoba CSc.