Diagnostické a terapeutické postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti detským pacientom s primárnou ITP

Hodnotenie štandardu