Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia


Predseda 

 prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.   

Členovia 

  • doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
  • doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
  • MUDr. Petra Dittrichová
  • MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
  • MUDr. Marek Varga, PhD.
  • MUDr. Zdenka Matušková
  • MUDr. Oľga Madajová