Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia


Predseda 

 prof. MUDr. Ľubomír Legáth PhD.   

Členovia 

  • MUDr. Petra Dittrichová
  • doc. MUDr. Igor Bátora PhD.
  • doc. MUDr. Oto Osina PhD.
  • MUDr. Slavomír Perečinský PhD.
  • MUDr. Marek Varga PhD.
  • MUDr. Zdenka Matušková
  • MUDr. Oľga Madajová