Klinická psychológia


Predseda 

PhDr. Katarína Jandová, PhD.     

Členovia 

  • doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
  • doc. Mgr. Anton Heretik ml., PhD.
  • PhDr. Iveta Šefarová, PhD.
  • PhDr. Karina Pribišová
  • PhDr. Robert Máthé, PhD.
  • PhDr. Antónia Kotianová, PhD.
  • PhDr. Peter Sabol
  • PeadDr. et Mgr. Erika Jurišová, PhD.