Klinická psychológia


Predseda 

PhDr. Katarína Jandová , PhD.     

Členovia 

  • doc. PhDr. Miloš Šlepecký , PhD.
  • doc. Mgr. Anton Heretik ml. , PhD.
  • Mgr. Štefan Vanko , PhD.
  • PhDr. Iveta Šefarová , PhD.
  • PhDr. Karina Pribišová
  • PhDr. Pavla Nôtová , PhD.
  • PhDr. Robert Máthé , PhD.
  • Prof., MUDr. Jan Praško Pavlov , CSc.