Klinická onkológia


Predseda 

  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

Členovia 

  • doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
  • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
  • MUDr. Andrej Vranovský, PhD.
  • MUDr. Igor Andrašina, CSc.
  • MUDr. Peter Beržinec, CSc.
  • MUDr. Jozef Dolinský
  • MUDr. Branislav Bystrický