Klinická onkológia


Predseda 

  prof. MUDr. Michal Mego , DrSc. 

Členovia 

  • doc. MUDr. Martin Mistrík , PhD.
  • prof. MUDr. Stanislav Špánik , CSc.
  • MUDr. Andrej Vranovský , PhD.
  • MUDr. Igor Andrašina , CSc.
  • MUDr. Peter Beržinec , CSc.
  • MUDr. Jozef Dolinský
  • MUDr. Branislav Bystrický