Klinická mikrobiológia


Predseda 

MUDr. Monika Czirfuszová , PhD.      

Členovia 

  • doc. MUDr. Milan Nikš , CSc.
  • MUDr. Rudolf Botek
  • MUDr. Miroslava Horniačková , PhD., MPH
  • RNDr. Viera Melicháčová
  • RNDr. Monika Poľanová