Klinická mikrobiológia


Predseda 

MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.      

Členovia 

  • prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
  • MUDr. Eva Schréterová, PhD.
  • RNDr. Daniela Lacková, PhD.
  • MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH
  • MUDr. Zuzana Kónyová
  • RNDr. Monika Poľanová
  • MUDr. Zuzana Bečková