Klinická logopédia


Predseda 

PhDr. Anna Hrnčiarová , CSc.      

Členovia 

  • PhDr. Zuzana Oravkinová PhD.
  • PaedDr. Mária Šišková
  • PhDr. Ľubomíra Štenclová , PhD.
  • Mgr. Miroslava Petrík
  • PhDr. Anna Paluková
  • PaedDr. Barbora Bunová , PhD.
  • Mgr. Zuzana Moškurjáková
  • Mgr. Marianna Piovárová
  • prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay , PhD.
  • PaedDr. Mária Masárová