Klinická imunológia a alergológia


Predseda 

  doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.     

Členovia 

 • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA
 • prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.
 • doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
 • MUDr. Klára Kossárová
 • MUDr. Eva Dzurillová
 • MUDr. Ján Mikler, PhD.
 • MUDr. Mária Schvalbová
 • MUDr. Alena Smiešková
 • MUDr. Eva Lapšanská
 • MUDr. Ludek Hochmuth
 • MUDr. Ivan Hlinka
 • Ing. Jela Petrisková, PhD.