Klinická imunológia a alergológia


Predseda 

  doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.     

Členovia 

  • prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA
  • prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.
  • doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
  • MUDr. Klára Kossárová
  • MUDr. Eva Dzurillová
  • MUDr. Ján Mikler, PhD.
  • MUDr. Mária Schvalbová
  • MUDr. Alena Smiešková