Klinická imunológia a alergológia


Predseda 

  doc. MUDr. Martin Hrubiško , PhD., mim. prof.     

Členovia 

 • MUDr. Klára Kossárová
 • MUDr. Eva Dzurillová
 • doc. MUDr. Peter Čižnár , Phd.
 • MUDr. Ján Mikler , PhD.
 • MUDr. Mária Schvalbová
 • doc. MUDr. Peter Pružinec , CSc.
 • MUDr. Alena Smiešková
 • Ing. Jela Petrisková
 • MUDr. Eva Lapšanská
 • MUDr. Ludek Hochmuth
 • MUDr. Ivan Hlinka