Klinická farmakológia


Predseda 

  MUDr. Helena Glasová, PhD.

Členovia 

  • MUDr. Jana Tisoňová, PhD.
  • MUDr. Klára Soboňová, PhD.
  • MUDr. Katarína Jurečková 
  • MUDr. Marek Rác, PhD.
  • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
  • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH