Klinická farmácia


Predseda 

  PharmDr. Mária Gőbőová, PhD.

Členovia 

  • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
  • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
  • PharmDr. Lucia Černušková, CSc.
  • PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
  • PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
  • PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
  • PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
  • PharmDr. Vlasta Kákošová