Klinická farmácia


Predseda 

  PharmDr. Mária Gőbőová, PhD.

Členovia 

 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
 • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
 • PharmDr. Lucia Černušková, CSc.
 • PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
 • PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
 • PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
 • PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
 • PharmDr. Vlasta Kákošová
 • PharmDr. Adriana Ďurčanská, MBA
 • PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
 • PharmDr. Zuzana Mačeková
 • PharmDr. Slávka Porubcová
 • PharmDr. Katarína Vaľková
 • Mgr. Pavlína Dobáková
 • Mgr. Lenka Lašová