Klinická farmácia


Predseda 

  PharmDr. Mária Gőbőová , PhD.

Členovia 

 • PharmDr. Lucia Černušková ,CSc.
 • PharmDr. Ľubica Slimáková MPH
 • PharmDr. Adriana Ďurčanská MBA
 • Mgr. Lenka Lašová
 • prof., RNDr. Magdaléna Kuželová CSc.
 • PharmDr. Zuzana Mačeková
 • Mgr. Pavlína Dobáková
 • PharmDr. Slávka Porubcová
 • PharmDr. Katarína Vaľková
 • PharmDr. Anna Oleárová PhD., MPH
 • doc. PharmDR., Juraj Sýkora CSc.
 • PharmDr. Vlasta Kákošová
 • PharmDr. Silvia Plačková , PhD., MPH
 • PharmDr. Blažena Cagáňová , PhD.
 • PharmDr. Hajnalka Komjáthy , PhD.