Klasifikácie systémov v zdravotníctve


Predseda 

MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH           

Členovia 

MUDr. Matej Palenčár