Klasifikácie systémov v zdravotníctve


Predseda 

MUDr. Kvetoslava Bernátová , MPH           

Členovia 

  •            MUDr. Matej Palenčár