Intervenčná rádiológia


Predseda 

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.           

Členovia 

  • MUDr. Stanislav Okapec 
  • MUDr. Ivan Uhrín 
  • MUDr. Mgr. René Hako, PhD. 
  • MUDr. Piotr Pedowski, MPH 
  • MUDr. Matej Vozár, MPH 
  • Ing. Dušan Šalát