Infektológia


Predseda 

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Členovia 

  • doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof. 
  • doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
  • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 
  • MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.  
  • MUDr. Mária Kachlíková
  • MUDr. Nataša Špiláková 
  • MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA 
  • MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD.