Spoluzávislosť v rodinách ľudí so závislosťou 

Hodnotenie štandardu