Psychosociálna rehabilitácia u pacientov s duševnou poruchou s chronickým priebehom a s narušením psychosociálneho fungovania 

Hodnotenie štandardu