Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu mozgu

Hodnotenie štandardu