ŠDTP pri syndróme hereditárneho karcinóm prsníka a vaječníkov (HBOC) 

Hodnotenie štandardu