Hepatológia


Predseda 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

Členovia 

  • prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. 
  • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. 
  • doc. MUDr. Mária Szántová, PhD. 
  • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 
  • MUDr. Martin Janičko, PhD. 
  • MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. 
  • MUDr. Marek Rác, PhD. doc. 
  • MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. 
  • MUDr. Marián Oltman, PhD. 
  • MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová