Hepatológia


Predseda 

prof. MUDr. Peter Jarčuška PhD. 

Členovia 

  • doc. MUDr. Tomáš Koller PhD. 
  • MUDr. Sylvia Dražilová PhD. 
  • MUDr. Martin Janičko PhD. 
  • MUDr. Ľubomír Skladaný PhD. 
  • MUDr. Marek Rác PhD. doc. 
  • MUDr. Mária Szántová PhD. 
  • MUDr. Miroslav Žigrai PhD. 
  • MUDr. Marián Oltman PhD. 
  • MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová 
  • prof. MUDr. Jozef Holomáň CSc.