Hematológia a transfuziológia


Predseda 

doc. MUDr. Martin Mystrík, PhD.  

Členovia 

  • MUDr. Antónia Hatalová 
  • MUDr. Jan Hudeček CSc. 
  • MUDr. Ján Lazúr 
  • MUDr. Alexander Wild 
  • MUDr. Eva Bojtárová PhD. 
  • prof. MUDr. Angelika Bátorová CSc. 
  • MUDr. Natália Štecová