Hematológia a transfuziológia


Predseda 


Členovia 

  • prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. 
  • MUDr. Eva Bojtárová, PhD. 
  • MUDr. Antónia Hatalová 
  • MUDr. Jan Hudeček, CSc. 
  • MUDr. Ján Lazúr 
  • MUDr. Alexander Wild 
  • MUDr. Natália Štecová