Gynekológia a pôrodníctvo


Predseda 

 prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

Členovia 

  • prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 
  • doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 
  • prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 
  • doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. 
  • prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH 
  • prof. MUDr. Ján Danko CSc.            
  • prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA