Gynekológia a pôrodníctvo

Predseda 

 prof. MUDr. Miroslav Borovský , CSc. 

Členovia 

  • prof. MUDr. Jozef Višňovský , CSc. 
  • doc. MUDr. Jozef Záhumenský , PhD. 
  • prof. MUDr. Miloš Mlynček , CSc. 
  • MUDr. Alexandra Krištúfková , PhD. 
  • prof. MUDr. Róbert Dankovčík , PhD., MPH 
  • prof. MUDr. Pavol Žúbor , PhD., DrSc., MBA 
  • prof. MUDr. Ján Danko , CSc.