Geriatria


Predseda 

 MUDr. Tatiana Leitmann      

Členovia 

  • prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.  
  • doc. MUDr. František Németh, PhD. 
  • MUDr. Mária Čechová, PhD.  
  • MUDr. Jana Hoozová   
  • MUDr. Eva Rajnohová 
  • MUDr. Peter Mikuš, PhD. 
  • MUDr. Peter Olexa, PhD.  
  • prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.