Fyzioterapia


Predseda 

  PhDr. Eva Vaská , MPH      

Členovia 

  • PhDr. Mgr. Viliam Knap , PhD., MHA 
  • Mgr. Simona Rekemová 
  • doc. PhDr. Magdaléna Hagovská , PhD., Cert.MDT 
  • Mgr. Lucia Merceková , Cert. MDT 
  • PhDr. Nina Sládeková , PhD. 
  • doc. PhDr. Elena Žiaková , PhD.