Fyzioterapia


Predseda 

  PhDr. Eva Vaská, MPH      

Členovia 

  • doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert. MDT 
  • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.     
  • PhDr. Nina Sládeková, PhD. 
  • PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MPH, MHA
  • Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT 
  • Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.