Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia    


Predseda 

  MUDr. Dagmar Šefčíková        

Členovia 

 • doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. 
 • doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. 
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA  
 • MUDr. Peter Škvára
 • MUDr. Martina Flašková 
 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD. 
 • MUDr. Janka Zálešáková  
 • MUDr. Stanislava Klobucká, PhD. 
 • MUDr. Anna Királová, PhD.
 • MUDr. Ing. Katarína Sládeková 
 • MUDr. Katarína Recabarrenová