Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia    


Predseda 

  MUDr. Dagmar Šefčíková        

Členovia 

 • MUDr. Peter Škvára 
 • doc. MUDr. Peter Takáč PhD. 
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková MBA 
 • doc. MUDr. Karol Hornáček PhD. 
 • MUDr. Martina Flašková 
 • MUDr. Miriam Dziaková PhD. 
 • MUDr. Janka Zálešáková 
 • MUDr. Anna Királová PhD. 
 • MUDr. Stanislava Klobucká PhD. 
 • MUDr. Ing. Katarína Sládeková 
 • MUDr. Katarína Recabarrenová