Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia    


Predseda 

  MUDr. Dagmar Šefčíková        

Členovia 

  • doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. 
  • doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. 
  • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA  
  • MUDr. Martina Flašková 
  • MUDr. Miriam Dziaková, PhD. 
  • MUDr. Janka Zálešáková  
  • MUDr. Stanislava Klobucká, PhD. 
  • MUDr. Róbert Filep