Epidemiológia


Predseda 

 prof. MUDr. Henrieta Hudečková , PhD., MPH    

Členovia 

  • MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová , MPH, MHA 
  • Mgr. Justína Gereová 
  • MUDr. Ingrid Senajová , MPH 
  • MUDr. Eva Striežová 
  • doc. MUDr. Mária Štefkovičová , PhD., MPH 
  • PhDr. Slavka Litvová , PhD. 
  • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková , PhD., MPH 
  • MUDr. Andrea Kološová 
  • MUDr. Mária Pompová