Epidemiológia


Predseda 

 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH    

Členovia 

  • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
  • doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
  • MUDr. Ingrid Senajová, MPH 
  • MUDr. Eva Striežová  
  • PhDr. Slávka Litvová, PhD. 
  • MUDr. Andrea Kološová 
  • MUDr. Mária Pompová