Endokrinológia


Predseda 

  prof. MUDr. Juraj Payer PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Jana Kollerová 
  • MUDr. Patrícia Páleníková , PhD. 
  • doc. MUDr. Ján Podoba CSc. 
  • doc. MUDr. Soňa Kiňová PhD. 
  • prof. MUDr. Ivica Lazúrová DrSC., FRCP, FEFIM 
  • MUDr. Peter Vaňuga PhD. 
  • doc. MUDr. Peter Jackuliak PhD.