Endokrinológia


Predseda 

  prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP    

Členovia 

  • MUDr. Jana Kollerová 
  • MUDr. Patrícia Páleníková, PhD. 
  • doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. 
  • doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. 
  • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSC., FRCP, FEFIM 
  • MUDr. Peter Vaňuga, PhD. 
  • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.