Dlhodobá starostlivosť


Predseda 

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA     

Členovia 

  • PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
  • PhDr. Helena Gondárová- Vyhničková, dipl.s.
  • PhDr. Milan Laurinc, PhD.
  • Zuzana Katreniaková
  • PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA
  • doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
  • Ing. Mgr. Ľubica Kočanová