Diagnostická rádiológia


Predseda

doc. MUDr. Viera Lehotská , PhD.     

Členovia 

  •