Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy


Predseda 

MUDr. Jaroslav Fábry 

Členovia 

 • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. MBA 
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
 • MUDr. Ľubomír Barák, PhD. 
 • MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH, MHA 
 • MUDr. Marek Macko 
 • MUDr. Ľubomíra Fábryová , PhD. 
 • MUDr. Eva Tošerová 
 •     
 • doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  
 • doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
 • doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 • MUDr. Vladimír Uličiansky