Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy


Predseda 

doc. MUDr. Zbynek Schroner , PhD. 

Členovia 

  • doc. MUDr. Viera Doničová , PhD. MBA 
  • MUDr. Ľubomír Barák , PhD. 
  • MUDr. Vladimír Uličiansky 
  • doc. MUDr. Katarína Rašlová , CSc. 
  • MUDr. Ľubomíra Fábryová , PhD. 
  • MUDr. Zuzana Némethyová , CSc. 
  • MUDr. Eva Tošerová 
  • MUDr. Branislav Vohnout PhD.