Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy


Predseda 

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Členovia 

  • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. MBA 
  • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
  • doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
  • MUDr. Ľubomír Barák, PhD. 
  • MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH, MHA 
  • MUDr. Marek Macko 
  • MUDr. Ľubomíra Fábryová , PhD. 
  • MUDr. Eva Tošerová