Detská psychiatria


Predseda 

MUDr. Terézia Rosenbergerová 

Členovia 

  • MUDr. František Bohmer 
  • MUDr. Zuzana Matzova , PhD. 
  • doc. MUDr. Igor Ondrejka , PhD. 
  • MUDr. Martina Paulínyová , PhD. 
  • MUDr. Ján Suba , MPH 
  • doc. MUDr. Igor Škodáček , CSc. 
  • MUDr. Jana Trebaticka , PhD.