Detská psychiatria


Predseda 

MUDr. Terézia Rosenbergerová 

Členovia 

  • MUDr. František Bohmer 
  • MUDr. Zuzana Matzova, PhD. 
  • doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 
  • MUDr. Martina Paulínyová, PhD. 
  • MUDr. Ján Šuba, MPH 
  • doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc. 
  • doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.