Detská psychiatria


Predseda 

MUDr. Terézia Rosenbergerová 

Členovia 

  • MUDr. Zuzana Matzová, PhD. 
  • doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 
  • MUDr. Martina Paulínyová, PhD. 
  • MUDr. Ján Šuba, MPH 
  • doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. 
  • MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
  • MUDr. Dana Fuňáková
  • MUDr. Ing. Eva Katrlíková