Dermatovenerológia


Predseda 

doc. MUDr. Dušan Buchvald , PhD. 

Členovia 

  • MUDr. Tomáš Kopal 
  • MUDr. Katarína Poláková , PhD. 
  • prof. MUDr. Jagienka Jautová , PhD., MBA 
  • prof. MUDr. Juraj Péč , CSc. 
  • doc. MUDr. Tibor Danilla 
  • MUDr. Slavomír Urbanček , PhD. 
  • prof. MUDr. Mária Šimaljaková , PhD.