Dermatovenerológia


Predseda 

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. 

Členovia 

  • MUDr. Tomáš Kopal 
  • MUDr. Katarína Poláková, PhD. 
  • prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA 
  • prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 
  • doc. MUDr. Tibor Danilla 
  • MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. 
  • prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. 
  • MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA