Dentálna hygiena


Predseda 


Členovia 

  • PhDr. Michal Ferko
  • PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, MBA